ก๊อกน้ำรั่ว น้ำหยด เกิดจากอะไร

ก๊อกน้ำรั่ว น้ำหยด เกิดจากอะไร

ก๊อกน้ำรั่วน้ำหยด

ปัญหาการเกิดน้ำรั่วซึมนั้น มีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่าง แต่ละสาเหตุก็มีวิธีการแก้ไขแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปสาเหตุหลักๆ ได้ดังนี้

  • การเสื่อมสภาพของก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า เมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน
  • วาล์วเปิด-ปิดน้ำมีคราบหินปูนเกาะติดอยู่ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปิดน้ำได้สนิทจนทำให้น้ำไหลออกมาได้
  • ซีลยางเสื่อม ทำให้เกิดการรั่วซึม โดยซีลยางจะมีรอยขาด จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
  • ความสกปรกภายในของก๊อกน้ำ เป็นตัวขัดขวางการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ จนทำให้ปิดก๊อกไม่สนิท

ซึ่งสาเหตุดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในบางกรณีอาจเกิดจากปัจจัยอื่นที่ต่างออกไป ซึ่งสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะทำการซ่อม ก็คือการรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการรั่วซึมของก๊อกเสียก่อน จากนั้น เราก็จะสามารถซ่อมได้อย่างตรงจุด

วิธีซ่อมก๊อกน้ำ

  • ก๊อกน้ำติดผนังรั่ว

วิธีซ่อม : สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่า เกิดการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของก๊อกน้ำจริงๆ โดยสังเกตจากการหยด ซึม หรือรอยน้ำ ซึ่งถ้าใช่ก็ลงมือต่อในขั้นตอนต่อไป แต่ถ้าไม่ก็ควรตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงเสียก่อน จากนั้นหากมั่นใจแล้วว่าบริเวณข้อต่อของก๊อกน้ำรั่วซึมจริง ให้เราทำการปิดวาล์วน้ำที่จ่ายน้ำมายังก๊อกดังกล่าว ก่อนทำการซ่อมแซม ต่อมาให้เราหาผ้ามาหุ้มตัวก๊อก ก่อนใช้คีมหรือประแจเลื่อนที่เตรียมไว้ ทำการจับก๊อก และหมุนทวนเข็มเพื่อคลายหัวก๊อกออกจากข้อต่อที่ยึดติดผนัง ซึ่งเราจะเห็นเทปพันเกลียวเก่าบริเวณปลายเกลียวของก๊อก ให้เอาออกแล้วใช้เทปพันเกลียวพันรอบใหม่บริเวณเกลียวของตัวก๊อก โดยพันประมาณ 3-4 รอบ จากนั้นใช้ผ้าคลุมหัวก๊อก ก่อนใช้คีมประปา หรือคีมล็อค หมุนตามเข็มให้แน่น ปรับหัวก๊อกให้ตรงเพื่อใช้งาน แล้วค่อยทำการเปิดวาล์ว เพื่อใช้งานปกติ

  • ก๊อกน้ำหยดอ่างล้างหน้า

วิธีซ่อม : ขั้นตอนแรกให้ปิดวาล์วน้ำที่จ่ายน้ำมายังก๊อกอ่างล้างหน้าให้เรียบร้อยและถอดที่เปิดปิดน้ำออกโดยใช้หกเหลี่ยมขันออก จากนั้นให้ถอดวาล์วน้ำออกมาล้างทำความสะอาด ซึ่งในกรณีที่ซีลยางเสื่อมสามารถหาซีลยางที่มีขนาดและความหนาเท่ากันมาเปลี่ยนทดแทนได้ แต่ถ้าในกรณีที่เป็นวาล์วเซรามิกชุดสำเร็จรูปแนะนำให้ ถอดล้างภายนอกชุดวาล์วเพียงอย่างเดียวไม่แนะนำให้ถอดชุดวาว์ลออกมาล้างเนื่องจากอาจเกิดความเสียหายได้ โดยหากเป็นการล้างชุดวาล์ว แนะนำให้ฉีดน้ำเข้าในรูใดก็ได้ของชุดวาล์วแล้วบิดก้านเปิดปิดไปมาเพื่อให้น้ำผ่านเข้าด้านใน แต่หากถ้าเป็นการรั่วซึมบริเวณจุดเชื่อมต่อสายน้ำดีก็ให้ถอดสายน้ำดีออก และพันเกลียวใหม่ของก๊อกด้วยเทปพันเกลียว ประกอบก๊อกใหม่อีกครั้ง ซึ่งถ้ามีซีลยางก็ควรใส่ไปด้วย

  • ก๊อกน้ำหยดอ่างล้างจาน (ซิงค์)

วิธีซ่อม : ลำดับแรกของการแก้ปัญหา เมื่อพบว่ามีน้ำรั่วซึมจาก หัวก๊อกอ่างล้างจาน คือ การตรวจสอบร่องรอยการรั่วซึมของก๊อกว่าอยู่บริเวณไหน โดยวิธีการสังเกต ให้ดูตรงบริเวณรอยหยด หรือรอยน้ำที่เกิดขึ้น ว่าใช่บริเวณรอยข้อต่อของก๊อกน้ำหรือไม่ หากพบว่าใช่ ให้ทำการปิดวาล์วน้ำให้เรียบร้อย เมื่อปิดวาล์วและเช็กบริเวณรอยรั่วซึมเรียบร้อยแล้ว ให้นำเศษผ้าที่เตรียมไว้มาหุ้มบริเวณหัวก๊อก หลังจากนั้น ให้นำประแจ คีม หรือสกรูที่เตรียมเอาไว้ เอามาไขเพื่อคลายหัวก๊อก โดยให้หมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา หรืออีกกรณีสามารถไขตัวก๊อกได้เลยโดยไม่ต้องใช้เศษผ้าหุ้มก็ได้ซึ่งวิธีการนี้ก็จะสามารถช่วยเรื่องการรั่วซึมของก๊อกน้ำได้ดีขึ้น

  • ซ่อมก๊อกน้ำแบบโยก

วิธีซ่อม : ก๊อกน้ำชนิดนี้ จะมีที่ปิดเปิดเป็นก้านยาว เวลาใช้ทำได้โดยการยกด้านขึ้นพร้อมกับโยกซ้ายขวาได้ สาเหตุที่จะทำให้ก๊อกชนิดนี้เกิดความเสียหาย ส่วนใหญ่จะเกิดจากคราบสกปรกที่เกาะอยู่ตาม แหวนยาง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างยาง และขารองแหวนซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำรั่วได้ ก๊อกชนิดนี้สามารถถอดประกอบได้ง่าย ดังนั้นหมั่นถอนออกมาเพื่อทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถลดปัญหาน้ำรั่วซึมที่ก๊อกชนิดนี้ได้มากขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *