6 ปัญหาของระบบประปา ที่ทำให้มีตะกอน และมีส

ปัญหาของระบบประปาที่ทำให้มีตะกอนและมีสิ่งเจือปน

ปัญหาของระบบประปาที่ทำให้มีตะกอนและมีสิ่งเจือปนเกิดจากอะไร?

  • ปัญหาของระบบประปาเกิดจากอะไร

การที่ระบบน้ำประปามีปัญหานั้น หลาย ๆ บ้านเคยเจอกันอย่างแน่นอน ทั้งน้ำมีตะกอนและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่ผสมมากับน้ำ ทำให้สร้างความกังวลกับการใช้น้ำอย่างมาก เพราะน้ำที่ต้องใช้ในการอุปโภค บริโภคนั้นมีตะกอนและสิ่งเจือปน ทำให้น้ำไม่สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย

1.ปัญหาจากระบบการจำหน่ายน้ำและการซ่อมท่อประปาของทางต้นน้ำ

หากท่อประปามีปัญหาการเสื่อมสภาพหรือแตกรั่ว ก็จะมีการซ่อมแซมจากทางหน่วยงานอย่างเร็วที่สุด แต่ในการซ่อมแซมก็จะทำให้มีดินหรือสิ่งสกปรกที่เจือปนไปกับน้ำ ทำให้น้ำมีการเกิดตะกอน ส่วนใหญ่ตะกอนจะหายไปเองภายใน 1 วันโดยที่เรานั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากรอเท่านั้น

2.ปัญหาท่อน้ำภายในบ้าน

เป็นเพราะท่อน้ำมีอายุการใช้งานที่นานมากหรือมีการเปลี่ยนมาใช้น้ำแรงดันที่สูงขึ้น ทำให้คราบตะกอนที่ติดอยู่ในท่อนั้นหลุดมากับน้ำ วิธีการแก้ไขก็คือการเปลี่ยนท่อน้ำใหม่แต่จะมีงบประมาณที่สูงพอสมควร หากมีการเปลี่ยนทีนึงก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามาก ๆ เนื่องจากท่อน้ำนั้นสามารถใช้งานได้นานหลายปี

3.ปัญหาจากการใช้น้ำบาดาล

เนื่องจากน้ำบาดาลนั้นเป็นน้ำที่มีหินปูน เหล็ก และแร่ธาตุที่มากกว่าแหล่งน้ำอื่น เช่น น้ำผิวดิน จึงทำให้ในบางครั้งเกิดคราบตะกอนตามมานั่นเอง สามารถสังเกตได้ตามก๊อกน้ำและฝักบัวก็จะเห็นได้ว่าจะมีคราบหินปูนติดอยู่

4.ปัญหาจากการติดตั้งปั๊มน้ำ

ปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดจากการติดตั้งน้ำแบบดูดจากท่อส่งน้ำรวมโดยตรง ทำให้ปั๊มน้ำนั้นดูดดิน โคลน ตะกอน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้ามาในบ้าน นอกจากนี้การติดตั้งปั๊มน้ำแบบนี้ยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

5.ปัญหาจากถังเก็บน้ำภายในบ้าน

ควรทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในบ้านทุก ๆ 6 เดือน และควรปิดฝาถังเก็บน้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่น ละออง หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่จะปลิวผสมลงไปกับน้ำ ทำให้น้ำนั้นเกิดความสกปรกได้

6.ปัญหาจากเครื่องกรองน้ำและก๊อกน้ำฝักบัวในบ้าน

เมื่อมีการใช้งานเครื่องกรองน้ำไปนาน ๆ ตัวไส้กรองน้ำนั้นก็ย่อมหมดประสิทธิภาพเป็นธรรมดา ในการใช้งานจึงต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ และมีการทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำอยู่เป็นประจำ

ส่วนการที่ก๊อกน้ำและฝักบัวนั้นเกิดการอุดตันก็เพราะว่ามีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ทำให้คราบหินปูนที่สะสมอยู่นั้นเกิดการอุดตัน จึงต้องมีการทำความสะอาดเพื่อเอาคราบหินปูนที่สะสมอยู่นอก

  • ระบบน้ำประปามีปัญหาตะกอนเจือปนควรแก้ไขอย่างไรดี ?

เมื่อน้ำประปามีปัญหาการเกิดตะกอนและสิ่งเจือปนต่าง ๆ วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด คือ ควรให้ช่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยดูแลเรื่องระบบกรองน้ำประปาโดยตรง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญนั้นมีวิธีการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขที่ดี ทำให้เราสามาถแก้ไขปัญหาระบบน้ำได้แบบตรงจุดและสามารถตรวจหาเชื้อโรคที่ผสมมากับน้ำได้ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ เพราะต้องมีการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *