ระบบน้ำที่เหมาะกับการใช้ท่อ PP R

ระบบน้ำที่เหมาะกับการใช้ท่อ PPR

ระบบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานท่อ PPR

ด้วยความแข็งแรงทนทานของท่อพีพีอาร์ จึงเหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำหรือระบบประปาทั้งในบ้านเรือน อาคารพาณิชย์สำหรับธุรกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานท่อที่มีความคงทนในระยะยาว โดยตัวอย่างระบบน้ำที่ท่อ PPR รองรับนั้นมีหลายประเภท เช่น

  1. งานระบบน้ำประปา สำหรับติดตั้งภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรืออาคารพาณิชย์ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ยาวนานถึง 50 ปี ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำรั่วซึมจนต้องทุบผนังบ้านเพื่อซ่อมแซม
  2. งานระบบน้ำอุ่นและน้ำร้อน ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในระบบของโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ โดยสามารถใช้ท่อพีพีอาร์แทนการใช้ท่อเหล็กหรือท่อทองแดงได้
  3. งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น สำหรับใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ (Chiller) ซึ่งนิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ตึกและอาคารพาณิชย์ ไปจนถึงใช้ในระบบงานผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
  4. งานท่อส่งสารเคมีเหลว สำหรับใช้ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งท่อ PPR มีความสามารถทนต่อน้ำยา น้ำกลั่น และสารเคมีต่าง ๆ ได้
  5. งานท่อส่งน้ำสำหรับการเกษตร เช่น การปลูกพืชในโรงเรือน พืชเรือนกระจก หรือการการเกษตรสเกลใหญ่อย่างพืชสวน พืชไร่ ซึ่งอาจต้องส่งน้ำปริมาณมาก หรือใช้แรงดันสูงในพื้นที่กว้าง ซึ่งท่อพีพีอาร์สามารถรองรับความดันและทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนและฝนได้เป็นอย่างดี
  6. งานระบบน้ำอื่น ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ท่อ PPR ได้ เช่น ระบบงานท่อน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ, ระบบงานท่อส่งน้ำและของเหลวในเรือขนส่ง, การใช้เป็นท่อน้ำฝน, ระบบท่อส่งลมร้อนแรงดันสูง, ระบบท่อส่งความร้อนในงานพื้น เป็นต้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *