ระบบน้ำประปาภายในบ้าน

ระบบน้ำประปาภายในบ้าน

ระบบน้ำประปาภายในบ้านสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ 

1.ระบบจ่ายน้ำขึ้น

เหมาะสำหรับอาคารหรือบ้านที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้นโดยน้ำจะถูกจ่ายจากท่อประปาหลักเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินหรือบนดินจากนั้นจึงจ่ายไปยังจุดจ่ายน้ำต่างภายในอาคารแรงดันน้ำจะขึ้นอยู่กับความสูงของอาคารและขนาดของท่อประปา

2.ระบบจ่ายน้ำลง

เหมาะสำหรับอาคารหรือบ้านที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปโดยน้ำจะถูกสูบจากท่อประปาหลักขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำบนอาคารจากนั้นจึงจ่ายไปยังจุดจ่ายน้ำต่างๆภายในอาคารแรงดันน้ำจะขึ้นอยู่กับขนาดของถังเก็บน้ำและจำนวนชั้นของอาคาร

3.ระบบจ่ายน้ำแบบผสม

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อยู่อาศัยข้อดีของระบบประปาในบ้านแบบผสมระบบนี้สามารถรับน้ำประปาที่จ่ายจากท่อประปาหรือสูบน้ำขึ้นจากชั้นล่างได้โดยตรงและยังสามารถรับน้ำประปาที่จ่ายจากถังเก็บหลังคาได้อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *