3 สาเหตุที่ส่งผลให้ น้ำประปา มีกลิ่นไม่พึ

3 สาเหตุหลักส่งผลให้ น้ำประปา มีกลิ่นไม่พึง

3 สาเหตุหลักส่งผลให้น้ำประปามีกลิ่นไม่พึงประสงค์

เชื่อว่าหลายบ้านต้องเคยเจอปัญหา น้ำประปามีกลิ่น จนทำให้ไม่กล้าที่จะใช้น้ำในการอุปโภคหรือบริโภคกันเลยทีเดียว แต่อย่าพึ่งหนักใจหรือไม่สบายใจ ปัญหาน้ำประปามีกลิ่นไม่พึงประสงค์อาจเกิดจาก 3 สาเหตุ ต่อไปนี้

1.น้ำค้างท่อ

ส่วนใหญ่มักเกิดกับบ้านที่ไม่ได้มีการใช้น้ำเป็นเวลานานทำให้น้ำไม่มีการไหลเวียน และขังอยู่ภายในท่อประปา ตามจุดต่าง ๆ เมื่อเราเปิดใช้งานน้ำอีกครั้งจึงทำให้น้ำที่ขังไหลออกมาสู่ภายนอกพร้อมกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งยังเต็มไปด้วยเชื้อโรค แบคทีเรีย 

2.ท่อประปาแตก

เปิดน้ำใช้ทุกวันตามปกติแล้วอยู่ดี ๆ มีกลิ่นอาจเกิดจากภายในท่อน้ำมีรอยรั่วซึมทำให้แบคทีเรีย เชื้อโรค และ สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้ามาภายในท่อ ทำให้น้ำมีการปนเปื้อน ซึ่งวิธีนี้แม้จะเกิดได้น้อยแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ยังเป็นอีก 1 สาเหตุที่ทำให้น้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเอง

3.ท่อน้ำโดนแดดมากเกินไป

ในบางบ้านที่มีท่อประปาอยู่เหนือพื้นจะมีโอกาสเจอเหตุการณ์นี้ เพราะเมื่อท่อประปาเจอแสงแดดจัด ๆ จะคลายก๊าซ ทำให้ละลายปนไปกับน้ำภายในท่อจนน้ำมีกลิ่นผิดปกติขึ้นได้เช่นกัน 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *