สปริงเช็ควาล์ว

ท่อประปารั่วใต้พื้นบ้าน

ท่อประปารั่วใต้พื้นบ้าน

สาเหตุที่ทำให้ท่อประปารั่วใต้พื้นบ้าน วิธีแก้ไขท่อประปารั่วใต้พื้นบ้าน สำหรับท่อประปาใต้ดิน หรือใต้บ้านนั้น ค่อนข้างยากที่จะตรวจสอบหรือพบเห็น แต่ก็สามารถสังเกตได้จากการใช้น้ำในชีวิตประจำวันว่า น้ำประปา ไหลอ่อนกว่าปกติ ซึ่งถ้าไม่พบความผิดปกติที่จุดอื่น ให้ลองตรวจสอบดูทั้งบริเวณภายใน และภายนอกบ้าน ว่ามีน้ำรั่วซึมจนขังที่พื้นบ้าน หรือสนามหญ้าตลอดเวลาหรือไม่ และกรณีที่ท่อน้ำรั่วซึมจากการทรุดตัวของบ้าน หรือส่วนต่อเติมบ้านทรุด สังเกตได้ว่า บริเวณที่ อาจเป็นปัญหาจะมีการทรุดตัวมากกว่าส่วนอื่น ๆ เนื่องจากดิน หรือทรายใต้ดิน มีการเคลื่อนตัว การแก้ไขเบื้องต้น  หากพบว่า มีท่อน้ำรั่วใต้ดิน หรือท่อน้ำประปารั่วใต้พื้นบ้าน ต้องใช้วิธีขุดเข้าไปในบริเวณที่มีปัญหา เพื่อทำการซ่อมแซม แต่จะขุดมากน้อยแค่ไหน อาจต้องประเมินดูตามโครงสร้างของบ้าน ซึ่งโดยปกติแล้ว ตัวโครงสร้างบ้าน จะมีฐานรากรองรับอยู่ ซึ่งจะมีช่องว่างพอ ที่จะสามารถมุดเข้าไปซ่อมแซม แก้ไขท่อบริเวณใต้บ้านได้ ดังนี้

ท่อประปารั่วใต้พื้นบ้าน Read More »

สาเหตุของเสียงรบกวนจากระบบท่อน้ำทิ้ง

สาเหตุของเสียงรบกวนจากระบบท่อน้ำทิ้ง เกิดจากอะไร

สาเหตุของเสียงรบกวนจากระบบท่อน้ำทิ้งเกิดจากอะไร

สาเหตุของเสียงรบกวนจากระบบท่อน้ำทิ้ง เกิดจากอะไร Read More »

ระบบสุขาภิบาล มีกี่ประเภท

ระบบสุขาภิบาล มีกี่ประเภท

ระบบสุขาภิบาลมีกี่ประเภท ตามมาตรฐานการออกแบบที่ใช้ในระดับสากล และในประเทศไทย ระบบสุขาภิบาล สามารถแบ่งออกได้ 7 ระบบ คือ… 1. ระบบน้ำดีหรือน้ำประปา คือ ระบบท่อที่ใช้งานในการลำเลียงน้ำสะอาดไปใช้งานตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบน้ำประปาสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ห้องซักล้าง หรือ ระบบน้ำดับเพลิงภายในอาคาร เป็นต้น 2. ระบบระบายน้ำโสโครก คือ ระบบท่อที่นำน้ำเสียที่ถูกใช้งานจากโถส้วม หรือโถปัสสาวะออกจากพื้นที่และนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร 3. ระบบระบายน้ำทิ้ง คือ ระบบท่อที่นำน้ำเสียที่ถูกใช้งานจากกิจกรรมอื่น ๆ ออกจากพื้นที่ และนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกอาคาร 4. ระบบบำบัดน้ำเสีย คือ ระบบที่ใช้บำบัดน้ำจากการใช้งานภายในอาคาร ให้มีค่าดัชนีวัดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 5. ระบบท่อระบายอากาศหรือท่ออากาศ คือ ระบบท่อที่จะติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาสุญญากาศในเส้นท่อระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้ระบบระบายน้ำในเส้นท่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก 6. ระบบท่อระบายน้ำฝน คือ ระบบท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำฝนที่เกิดขึ้นกรณีฝนตกออกจากตัวอาคาร 7. ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร คือ ระบบท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบของอาคาร

ระบบสุขาภิบาล มีกี่ประเภท Read More »

สวิงเช็ควาล์ว สปริงเช็ควาล์ว คืออะไร

สวิงเช็ควาล์ว & สปริงเช็ควาล์ว คืออะไร

1. สวิงเช็ควาล์ว เป็นวาล์วกันน้ำย้อนกลับ ทำหน้าที่ควบคุมน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียว โดยน้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำไหลเข้า ถ้ามีแรงดันของน้ำไหลย้อนกลับมา ลิ้นที่อยู่ภายในจะปิดกั้นทันทีโดยอัตโนมัติ จุดเด่น – ทำจากทองเหลือง เกรดพรีเมียม DZR Brass (Dezincification Resistance) ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี กว่าทองเหลืองทั่วไปถึง 10 เท่า – สลักยึดลิ้นวาล์ว ผลิตจาก สแตนเลส จึงมั่นใจได้ว่า สวิงเช็ควาล์วซันวา ปลอดสนิม และทนทาน ต่อการกัดกร่อน ตลอดอายุการใช้งาน – ชิ้นงานทุกชิ้น ปราศจากตามด ไร้รอยรั่วซึม – กลไกเป็นลิ้นแกว่ง ติดตั้งได้เฉพาะแนวนอน – บังคับทิศทางน้ำ ไม่ให้ย้อนกลับ ชนิดอัตโนมัติ (Auto) – ช่วยป้องกัน ความเสียหาย ของอุปกรณ์ และเส้นท่อ จากแรงกระแทก ย้อนกลับของน้ำ (Water hammer) – สามารถทำความสะอาด ภายในได้ เหมาะกับงานปั๊มน้ำทั่วไป

สวิงเช็ควาล์ว & สปริงเช็ควาล์ว คืออะไร Read More »