สินค้าของเรา

งานระบบ

หมวดงานระบบ

วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

หมวดวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ท่อและข้อต่อ PE

ท่อและอุปกรณ์ PP-R

ท่อและอุปกรณ์ PVC สีขาว (BS)

ท่อและอุปกรณ์ PVC สีขาว (JIS)

ท่อและอุปกรณ์ PVC สีฟ้า

ท่อและอุปกรณ์ PVC สีเหลือง

ท่อและอุปกรณ์เกษตร PVC สีเทา

น้ำยาประสานท่อ